Te spletne strani so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacije o podjetju GETRI, trgovina in storitve, d.o.o. in njenemu poslovanju ter določene informacije v zvezi z njenimi prodajnimi proizvodi in storitvami. Zato vas prosimo, da natančno preberete te pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na ta pravila.

Podjetje GETRI, trgovina in storitve, d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti podjetje GETRI, trgovina in storitve, d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih in povezave s spletnimi stranmi tretjih. Podjetje GETRI, trgovina in storitve, d.o.o. ne pozna vsebine informacij vsebovanih na spletnih straneh tretjih in zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije tretjih.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke in ima GETRI, trgovina in storitve, d.o.o. pravico njihove uporabe oz. so v lasti njihovih pogodbenih partnerjev.

Čeprav je in bo GETRI, trgovina in storitve, d.o.o. s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storil vse, da bi se prepričal, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Podjetje GETRI, trgovina in storitve, d.o.o. si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani in sicer na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Vse pravice pridržane.